“Dynamite” của BTS lập kỷ lục 700 triệu view

“Dynamite” đã giúp mang về nhiều thành tích cho nhóm BTS. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Dynamite” đã giúp mang về nhiều thành tích cho nhóm BTS. Ảnh nguồn: Xinhua.
“Dynamite” đã giúp mang về nhiều thành tích cho nhóm BTS. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top