Dương Tử bức xúc bác bỏ tin đồn có bầu với Hoắc Kiến Hoa