Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dương Tử bức xúc bác bỏ tin đồn có bầu với Hoắc Kiến Hoa