Dương Triệu Vũ lên tiếng đáp trả khi bị nói nhờ mác "em trai Hoài Linh"

Dương Triệu Vũ và Hoài Linh. Ảnh: ST
Dương Triệu Vũ và Hoài Linh. Ảnh: ST
Dương Triệu Vũ và Hoài Linh. Ảnh: ST
Lên top