Dương Triệu Vũ: “Đã đến lúc không nằm dưới cánh Đàm Vĩnh Hưng nữa”

Dương Triệu Vũ tuyên bố từ nay không nằm dưới cánh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Ảnh: Mr Bil
Dương Triệu Vũ tuyên bố từ nay không nằm dưới cánh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Ảnh: Mr Bil
Dương Triệu Vũ tuyên bố từ nay không nằm dưới cánh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Ảnh: Mr Bil
Lên top