Dương Mịch và Cung Tuấn kết hợp: Lợi thế và điểm hạn chế

Cặp đôi diễn viên Cung Tuấn - Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Cặp đôi diễn viên Cung Tuấn - Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Cặp đôi diễn viên Cung Tuấn - Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.
Lên top