Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi: Ai là hồ ly ấn tượng nhất?

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng là 4 nàng diễn viên đóng vai hồ ly gây sốt của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt phim
Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng là 4 nàng diễn viên đóng vai hồ ly gây sốt của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt phim
Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng là 4 nàng diễn viên đóng vai hồ ly gây sốt của Hoa ngữ. Ảnh: Cắt phim
Lên top