Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dũng Taylor: “Thu Phương rất tự tin với giá trị của mình”