Dũng Taylor: “Thu Phương rất tự tin với giá trị của mình”