Đứng ngồi không yên trước dàn người mẫu chạy tán loạn trên sàn diễn thời trang