"Đừng bắt em phải quên" tập 23: Bị ngăn cản, Ngọc - Duy vẫn bên nhau

Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Lên top