"Đừng bắt em phải quên" tập 21: Ngọc vừa được Duy tỏ tình, mẹ Duy phản đối

Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Lên top