“Đừng bắt em phải quên” tập 15: Ngọc liên tục đụng độ với Linh "tiểu tam"

Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Ảnh cắt từ phim: Nguồn VTV.
Lên top