“Đưa nhau đi trốn” đêm Halloween cùng rapper Đen Vâu