Dù sốt xuất huyết, Trọng Tấn vẫn tập luyện hăng say cho liveshow để đời