Dù bỏ xa Blackpink với loạt thành tích nhưng có 4 kỷ lục BTS chưa vượt được

BTS vẫn chưa vượt Blackpink ở 3 kỷ lục. Ảnh: Xinhua.
BTS vẫn chưa vượt Blackpink ở 3 kỷ lục. Ảnh: Xinhua.
BTS vẫn chưa vượt Blackpink ở 3 kỷ lục. Ảnh: Xinhua.
Lên top