Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự án mới, loạt phim mới và những niềm hy vọng

Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CJ HK Entertainment cung cấp
Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CJ HK Entertainment cung cấp