Động thái của BTC "Trời sinh một cặp" sau ồn ào Phạm Anh Khoa bị tố "gạ tình"

Màn kết hợp cuối cùng của Phạm Lịch - Phạm Anh Khoa tại "Trời sinh một cặp"
Màn kết hợp cuối cùng của Phạm Lịch - Phạm Anh Khoa tại "Trời sinh một cặp"
Màn kết hợp cuối cùng của Phạm Lịch - Phạm Anh Khoa tại "Trời sinh một cặp"
Lên top