Đông Nhi xác nhận mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng

Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn lãng mạn như hồi mới yêu. Ảnh: Đông Nhi
Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn lãng mạn như hồi mới yêu. Ảnh: Đông Nhi
Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn lãng mạn như hồi mới yêu. Ảnh: Đông Nhi
Lên top