Đông fan bậc nhất Cbiz, Tiêu Chiến vẫn khiến các nhà sản xuất dè chừng?

Tiêu Chiến là ngôi sao đông fan bậc nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.
Tiêu Chiến là ngôi sao đông fan bậc nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.
Tiêu Chiến là ngôi sao đông fan bậc nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.
Lên top