Đón chào Hội Lim, Tân Nhàn hát quan họ trong "Tương phùng hội ngộ"

Lên top