Đời tư hai diễn viên đóng bố mẹ Triệu Vy trong "Tân dòng sông ly biệt"

Sau 20 năm, cuộc sống của "bố mẹ màn ảnh" Triệu Vy trong "Tân dòng sông ly biệt" có nhiều thay đổi. Ảnh: Xinhua.
Sau 20 năm, cuộc sống của "bố mẹ màn ảnh" Triệu Vy trong "Tân dòng sông ly biệt" có nhiều thay đổi. Ảnh: Xinhua.
Sau 20 năm, cuộc sống của "bố mẹ màn ảnh" Triệu Vy trong "Tân dòng sông ly biệt" có nhiều thay đổi. Ảnh: Xinhua.
Lên top