Đời thăng trầm 2 diễn viên hụt vai Tiểu Yến Tử, Tử Vy ở Hoàn Châu cách cách

Phạm Băng Băng và Lý Đình Nghi từng suýt đóng Lâm Tâm Như, Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Phạm Băng Băng và Lý Đình Nghi từng suýt đóng Lâm Tâm Như, Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Phạm Băng Băng và Lý Đình Nghi từng suýt đóng Lâm Tâm Như, Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top