Đổi chiến lược loại quyền giám hộ, liệu Britney Spears có thành công?

Britney Spears thay đổi chiến lược trong việc loại bỏ quyền giám hộ từ cha ruột. Ảnh: Xinhua
Britney Spears thay đổi chiến lược trong việc loại bỏ quyền giám hộ từ cha ruột. Ảnh: Xinhua
Britney Spears thay đổi chiến lược trong việc loại bỏ quyền giám hộ từ cha ruột. Ảnh: Xinhua
Lên top