“Doctor Sleep” mở màn thất vọng, không vượt qua được “The Shining”

"Doctor Sleep" mở màn thất vọng, không vượt qua nổi cái bóng của "The Shining". Ảnh: RT.
"Doctor Sleep" mở màn thất vọng, không vượt qua nổi cái bóng của "The Shining". Ảnh: RT.
"Doctor Sleep" mở màn thất vọng, không vượt qua nổi cái bóng của "The Shining". Ảnh: RT.
Lên top