Đỗ Mỹ Linh nổi bật với áo dài “hoa bướm” trên ghế giám khảo

Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo
Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo
Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo