DJ Minh Trí và sức mạnh nội lực từ "First Track"

DJ Minh Trí gây chú ý khi ra mắt "First Track". Ảnh: Chụp màn hình.
DJ Minh Trí gây chú ý khi ra mắt "First Track". Ảnh: Chụp màn hình.
DJ Minh Trí gây chú ý khi ra mắt "First Track". Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top