"Đỉnh cao" và "vực sâu" doanh thu điện ảnh Việt từ đầu 2021

Một số phim ra rạp từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: NSX.
Một số phim ra rạp từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: NSX.
Một số phim ra rạp từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: NSX.
Lên top