Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diệu Nhi giật mình trước tin đồn hét cát-xê 700 triệu đồng