Diệu Ngọc làm việc 16 tiếng/ngày trước khi thi Hoa hậu Thế giới 2016