Điều gì giúp IU, Suzy, Yoona và Lisa lọt top sao nữ giàu nhất Kpop 2021?

IU, Suzy, Lisa nằm trong Top 7 sao nữ giàu nhất Kpop. Ảnh: Naver.
IU, Suzy, Lisa nằm trong Top 7 sao nữ giàu nhất Kpop. Ảnh: Naver.
IU, Suzy, Lisa nằm trong Top 7 sao nữ giàu nhất Kpop. Ảnh: Naver.
Lên top