Điều gì giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành “nữ hoàng quảng cáo”

Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng quảng cáo" xứ Trung. Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng quảng cáo" xứ Trung. Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng quảng cáo" xứ Trung. Ảnh: Weibo.
Lên top