"Điệp viên 007" cạnh tranh gay gắt "Venom 2"

“Điệp viên 007: Không phải lúc chết” có doanh thu hơn 100 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu. Ảnh: Xinhua
“Điệp viên 007: Không phải lúc chết” có doanh thu hơn 100 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu. Ảnh: Xinhua
“Điệp viên 007: Không phải lúc chết” có doanh thu hơn 100 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu. Ảnh: Xinhua
Lên top