Diệp Lâm Anh bác bỏ chuyện tài tử Hàn Quốc So Ji Sub bỏ về sớm tại sự kiện

So Ji Sub tại sự kiện.
So Ji Sub tại sự kiện.