Diễn viên Việt Trinh, Hoa hậu Sương Đặng tỏa sáng trên sàn catwalk