Diễn viên "Bao Thanh Thiên" mắc u não, trước phẫu thuật vẫn hài hước dặn vợ

Diễn viên Kim Siêu Quần mắc u não.
Diễn viên Kim Siêu Quần mắc u não.
Diễn viên Kim Siêu Quần mắc u não.
Lên top