Diễn viên “Bằng chứng thép” sau 15 năm: Người thành công, kẻ bỏ sự nghiệp

Dàn diễn viên chính trong bộ phim "Bằng chứng thép". Ảnh: Xinhua
Dàn diễn viên chính trong bộ phim "Bằng chứng thép". Ảnh: Xinhua
Dàn diễn viên chính trong bộ phim "Bằng chứng thép". Ảnh: Xinhua
Lên top