Diện áo dài với suối tóc đen nhánh, Sao Mai Thu Hằng xinh đẹp khó rời mắt