Điện ảnh Iran, vẻ đẹp vượt lên những cấm đoán đời thường

Cảnh phim Iran “Lantouri”. Nguồn ảnh Internet
Cảnh phim Iran “Lantouri”. Nguồn ảnh Internet
Cảnh phim Iran “Lantouri”. Nguồn ảnh Internet
Lên top