Diễm Quỳnh mời Xuân Bắc, Tự Long tham gia sự kiện 10 năm VTV6

Nhà báo Diễm Quỳnh. Ảnh: Hải Hưng
Nhà báo Diễm Quỳnh. Ảnh: Hải Hưng
Nhà báo Diễm Quỳnh. Ảnh: Hải Hưng