Điểm danh 3 nam streamer được yêu thích tại Việt Nam

Viruss được coi là một trong những người khai phá đầu tiên “nghề” streamer tại Việt Nam. Ảnh nguồn: Mnet.
Viruss được coi là một trong những người khai phá đầu tiên “nghề” streamer tại Việt Nam. Ảnh nguồn: Mnet.
Viruss được coi là một trong những người khai phá đầu tiên “nghề” streamer tại Việt Nam. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top