Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu Top 20 sao nữ hot nhất trên “YouTube Trung Quốc"

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ hot nhất trên B Trạm - "YouTube của Trung Quốc". Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ hot nhất trên B Trạm - "YouTube của Trung Quốc". Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ hot nhất trên B Trạm - "YouTube của Trung Quốc". Ảnh: Weibo.
Lên top