Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn bị nghi "phim giả tình thật"

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang tham gia bộ phim "An Lạc truyện". Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang tham gia bộ phim "An Lạc truyện". Ảnh: Weibo.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang tham gia bộ phim "An Lạc truyện". Ảnh: Weibo.
Lên top