Đen Vâu tuyên bố không tham gia các cuộc thi về Rap

Đen Vâu tuyên bố về nghi vấn trở thành HLV Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC.
Đen Vâu tuyên bố về nghi vấn trở thành HLV Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC.
Đen Vâu tuyên bố về nghi vấn trở thành HLV Rap Việt mùa 2. Ảnh: NSCC.
Lên top