Đen Vâu, Orange và âm nhạc về nỗi cô đơn của người trẻ trưởng thành

Ca từ trong "Trốn tìm" của Đen Vâu được giới trẻ đồng cảm. Ảnh: NSCC
Ca từ trong "Trốn tìm" của Đen Vâu được giới trẻ đồng cảm. Ảnh: NSCC
Ca từ trong "Trốn tìm" của Đen Vâu được giới trẻ đồng cảm. Ảnh: NSCC
Lên top