Đêm biểu diễn đặc biệt của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng có đêm diễn đặc biệt với những khán giả đặc biệt. Ảnh: NVCC
Đàm Vĩnh Hưng có đêm diễn đặc biệt với những khán giả đặc biệt. Ảnh: NVCC
Đàm Vĩnh Hưng có đêm diễn đặc biệt với những khán giả đặc biệt. Ảnh: NVCC
Lên top