Dấu mốc ấn tượng mới của Sơn Tùng MT-P trước Jack, Hoài Lâm và Soobin

Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP.
Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP.
Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP.
Lên top