Dâu bể đường trần tập 51: Vì làm ăn, Kim Cẩm "tặng" vợ cho đối tác

Ba Kiềm bị Kim Cẩm "dâng" cho đối tác. Ảnh: NSX.
Ba Kiềm bị Kim Cẩm "dâng" cho đối tác. Ảnh: NSX.
Ba Kiềm bị Kim Cẩm "dâng" cho đối tác. Ảnh: NSX.
Lên top