Dấu ấn của Lê Bảo Bình và những giọng ca “lạ” trên đường đua Vpop tháng 8

Lê Bảo Bình (trái), Dương (phải), cùng Phúc Du, Pháo... là những giọng ca có sản phẩm ấn tượng trên đường đua Vpop hiện tại. Ảnh: NSCC.
Lê Bảo Bình (trái), Dương (phải), cùng Phúc Du, Pháo... là những giọng ca có sản phẩm ấn tượng trên đường đua Vpop hiện tại. Ảnh: NSCC.
Lê Bảo Bình (trái), Dương (phải), cùng Phúc Du, Pháo... là những giọng ca có sản phẩm ấn tượng trên đường đua Vpop hiện tại. Ảnh: NSCC.
Lên top