Đạo diễn Việt tìm diễn viên cho phim kinh dị đầu tiên của Châu Á về ma đói

Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn và Phạm Tân.
Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn và Phạm Tân.
Đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: Trần Ngọc Sơn và Phạm Tân.
Lên top