Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: “Ta sẽ hồi sinh”

Nhân dịp đầu năm mới, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ về sản phẩm âm nhạc đặc biệt - "Ta sẽ hồi sinh". Ảnh: NVCC.
Nhân dịp đầu năm mới, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ về sản phẩm âm nhạc đặc biệt - "Ta sẽ hồi sinh". Ảnh: NVCC.
Nhân dịp đầu năm mới, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ về sản phẩm âm nhạc đặc biệt - "Ta sẽ hồi sinh". Ảnh: NVCC.
Lên top