Đạo diễn Lê Minh thân thiết với “bản sao của Anglela Phương Trinh“